Wat is kunstbot nu eigenlijk?

De behandelaar heeft met u besproken het tekort aan volume van uw eigen kaakbot te willen aanvullen (te regenereren). Dat kan gebeuren met behulp van bot van uzelf (autoloog bot), wat de behandelaar op een andere plaats in uw lichaam zal weggehalen (oogsten), bijvoorbeeld uit het achterste gedeelte in uw mond of uit uw heup. Uiteraard kent dit voor- en nadelen (zie hier de voor- en nadelen). Om de nadelen van het oogsten van uw ‘eigen bot’ te voorkomen, kan men ook bot vervangende materialen, oftewel ‘kunstbot’ gebruiken. De verkrijgbare ‘kunstbot’ varianten kunnen van synthetische of natuurlijke oorsprong zijn en worden meestal verpakt in flacons zoals hier getoond.

Bot vervangende biomaterialen

‘Kunstbot’ is een populaire aanduiding voor alle beschikbare soorten bot vervangende materialen. Met ´kunstbot´ wordt bedoelt het bot vervangende biomateriaal waarmee het tekort aan kaakbot kan worden aangevuld en het membraan waarmee dit wordt afgedekt om de beste kwaliteit nieuw bot te verkrijgen (Later meer over de belangrijke rol van het membraan). De materialen dienen door ons lichaam goed te worden geaccepteerd.  

De behandeling met ´kunstbot´ wordt ook wel Guided Bone Regeneration (GBR) genoemd en vindt meestal plaats onder lokale verdoving. Grotere defecten waarbij men bot uit de heup wilt gebruiken, vinden plaats onder algehele verdoving. 

Men heeft de beschikking over producten van verschillende oorsprong met verschillende werkzaamheid zoals, bot van andere personen, synthetisch bot en dierlijk bot. Belangrijk is echter dat het bot vervangende materiaal qua biologische eigenschappen onze eigen humane botstructuur zo dicht mogelijk benadert. Hierdoor zullen botopbouwende cellen zich ‘thuis’ gaan voelen op en in het ‘kunstbot’. Na verloop van tijd zal nieuw en duurzaam bot ontstaan dat optimaal in ons humane bot-netwerk integreert en het te plaatsen implantaat voldoende ondersteuning zal bieden.

Na meer dan 30 jaar wereldwijd gebruik is gebleken dat natuurlijk ‘kunstbot’ afkomstig van runderen (bovine) de beste en meest duurzame resultaten geeft. In de afbeelding is schematisch weergeven welke GBR processen plaatsvinden indien men dit biologisch gezien beste ‘kunstbot’ gebruikt.

  1. Kunstbot aangebracht en afgedekt met een membraan (dag van behandeling)
  2. Ingroei van bloedvaten en aanvoer van botopbouwende cellen dankzij micro en macro structuren (vanaf behandeling)
  3. Kunstbot omgebouwd naar uw eigen bot (ombouw is een biologisch proces van jaren)

BELANGRIJK:  omwille van veiligheidsaspecten heeft Sanquin Bloedbank bepaalt dat bloeddonoren bij toepassing van natuurlijk ‘kunstbot’, definitief worden uitgesloten van bloeddonatie. Uitsluitend indien uw eigen bot (autoloog) of ‘kunstbot’ van de Zwitserse firma Geistlich Pharma AG (Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-Gide®) is gebruikt, kunt u bloed blijven doneren.

Benieuwd naar de voor- en nadelen van kunstbot? Klik hier om naar een overzicht te gaan van de belangrijkste mogelijkheden en de voor- en nadelen per product.